Pikassos toimii sekä sosiaalialan osaamiskeskusten hallinnoimissa hankekokonaisuuksissa, että on mukana kuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden hallinnoimissa hankkeissa. Osassa hankkeita Pikassos toimii asiantuntijaroolissa tai tietyn sopimuksen mukaan toteuttaa esim. hankkeeseen liittyviä arvointeja tai kyselyjä. Pikassoksessa toimii myös määräaikaisia hanketyöntekijöitä, jotka työskentelevät hankkeeissa sopimuksen mukaan.

Pikassoksessa nyt meneillään olevia hankkeita

Pikassos toimii hallinnoijana ja kehittämistoiminnan johtajana marraskuussa 2020 käynnistyneessä 'MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022' -hankkeessa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen osatoteuttajina ovat myös Tampereen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella SONet BOTNIA. Hankkeessa ovat mukana yhteistoiminta-alueen maakuntien kaikki kunnat tai sosiaalipalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueet/ kuntayhtymät.

MONNIn sisarhankkeena käynnistyi TOP 'Tuki oikeasta paikasta (TOP) - Stöd från rätt plats'. Lastensuojelun monialainen vahvistaminen Länsi-Suomessa 2020-2022' - hanke. TOP-hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab. Pikassos toimii  Satakunnassa TOP-hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa työskentelevän lastensujelun erityisasiantuntijan työnantajana.

Osaamis- ja tukikeskus (OT)-hanke on uusi, monialaista osaamista yhdistävä verkostomainen tukirakenne. OT on kolmen maakunnan yhteinen hanke, jota hallinnoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osana Sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) – hankekokonaisuutta. Pikassos toimii OT-hankkeen osatoteuttajana yhdessä SONet BOTNIAn ja TAYS:n kanssa. Hanke on käynnissä 2022-2023.

Sosiaalihuollon kirjaamista kehitetään valtakunnallisessa Kansa-koulu 4.0 -hankkeessa, joka toimii vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso ja mukana toteutuksessa ovat kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset.

Vuosina 2020-2021 päättyneitä hankkeita

Kansa-koulu III -hankkeen päätavoitteena oli valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille. Hanke päättyi 31.12.2021. Katso video hankkeen tuloksista.

Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS -Kehitämme yhdessä! -hanke päättyi 30.9.2021.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa Pirkanmaan sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sitä kautta tuottaa asiakkaille parempia ja vaikuttavampia palveluita kustannustehokkaasti. Tarkoitus oli myös edistää uusien palvelutuotteiden syntymistä hyödyntämällä uusia innovaatioita asiakaskeskeisyys huomioiden. Pirkanmaan liitto myönsi hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Hankeaika oli 1.3.2019 - 30.9.2021. Pikassos oli hankkeessa mukana ajallisesti 15% työntekijän työpanoksella. TAYS:n sivut KEHYS-hankkeesta ja loppuraportti.

Vuosina 2017-2019 päättyneitä hankkeita

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Pikassos toteutti hanketta yhdessä SONet BOTNIAn ja Vasson kanssa. THL toimi hankkeen valtionapuviranomaisena. Hankkeen kaikki tuotokset löydyvät Socomin Kansa-koulu -sivuilta. Kansa-koulun Pikassoksen alueen toimintaa koskevia materiaaleja löydät aineistokansiosta. Ensimmäinen Kansa-koulu -hanke eli sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017.

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite oli vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke toimi ESR-rahoituksella ajalla 1.8.2016-31.12.2018 ja se sai vielä jatkorahoitusta 31.7.2019 asti.  Hankkeen valtakunnallisilta sivuilta löydät kaikki hankkeen tuotokset www.prosos.fi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanona toteutettiin Pirkanmaalla Pippuri-hanke ajalla 1.1.2017-31.12.2018. Pippurissa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat, PSHP sekä joukko kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoita. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki.

Parempi Arki oli Kaste-hanke, jossa kehitettiin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella ajalla 1.3.2015 – 31.10.2017

Vuosina 2015-2016 päättyneitä hankkeita

KiTi-hanke - Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa 1.3.2014-28.2.2016

LasSe-hanke - Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke 1.4.-2013 – 31.10.2015

PPPR-hanke - Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille, Länsi-Suomen Kaste-ohjelma 1.8.2013-31.10.2015

SOS II - Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä 31.10.2013-30.10.2015

Päättyneitä Kaste-hankkeita aiemmilta vuosilta

KASPERI II

IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE II

Kansa-koulu-II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla