Luomme kumppanuuteen perustuvia verkostoja, joissa suunnitellaan ja valmistellaan erilaisia kehittämisprosesseja tai hankkeita. Tuemme ja annamme asiantuntija-apua käynnissä oleville hankkeille. Teemme työtä yksittäisten kuntien kanssa, useimmiten kehittämisprosesseissa on kuitenkin mukana monien kuntien ammattilaisia.

Meille on tärkeää se, miten kehittäminen parantaa asiakkaiden saamaa palvelua ja asiakkaiden osallisuutta. Haluamme olla mukana kehittämässä asiakaslähtöisiä palveluja ja palvelujen arviointimenetelmiä. Tehtävänämme on myös sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen vahvistaminen.