Kaste

KASPERI II -hanke oli jatkoa Väli-Suomen alueella 1.1.2009 – 31.10.2010 toteutetulle KASPERI -kehittämistyölle. KASPERI II -hanke muodostui kuudesta maakunnallisesta osahankkeesta, joissa osallisena on 68 kuntaa ja 4 neljä sairaanhoitopiiriä viiden maakunnan alueella. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki, joka osti hankekoordinaation ja -johtamisen Pikassokselta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,2 miljoonaa euroa, josta valtionavustusta oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Hankekonsortion kuutta osahanketta yhdisti kehittämistyön ensimmäisestä vaiheesta tutut tavoitteet:

1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistetaan laajempana kokonaisuutena perinteiset sektorirajat ylittäen. Vahvistetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuutta palvelujärjestelmässä

2. Erityispalveluja kehitetään tukemaan peruspalveluja. Luodaan uusia työkäytäntöjä ja toimintakonsepteja ehkäisevän lastensuojelun alueelle, jolloin paine erityispalveluihin vähenee

3. Tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin perhekeskustoiminnan ideologian mukaisesti

4. Henkilöstön osaamista parannetaan ja kehitetään työtapoja uudistettavien palvelurakenteiden ja kehitettävien uusien palvelujen edellyttämällä tavalla. Kehitetään myös ylisektoraalisten palvelukokonaisuuksien johtamista

Näihin ylätavoitteisiin pohjautuen KASPERI II -hankekokonaisuuden kehittämisalueita vuosina 2011-2013 olivat ennaltaehkäisevät palvelut, erityinen tuki peruspalveluissa ja intensiivimallit. Jokaisen kehittämisalueen yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen:

I. millaisia palveluja on tarpeen tarjota kehitysympäristöihin, erityisesti kotiin.

II. miten palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus tapahtuvat sekä miten asiakaslähtöiset palveluprosessit muodostuvat.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi osahankkeille asetettiin omat tavoitteet, joissa yhdistyivät alueellistentoimijoiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä KASTE -ohjelman kehittämisintressit. Osahankkeet tekivät alueillaan tiivistä yhteistyötä mm. kuntien, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja muun kolmannen sektorin kesken. Osahankkeet tekivät myös hankkeiden välistä jatkuvaa yhteistyötä sekä vertailevaa arviointia tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke järjesti osahanketoimijoille yhteisiä työkokouksia sekä koulutuksia.

Osahankkeet

  • Pohjanmaan Perhekaste II - KASTE familjeprojektet i Österbotten
  • Ella - Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishanke
  • Eetu - Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin
  • OSMO - Osaamisverkostosta monimuotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysympäristöihin
  • KUULAS - Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut
  • VAHVA POHJA ELÄMÄÄN

Hankkeen toteuttamista ohjasi ohjausryhmä, joka koostui osahankkeiden edustajista sekä THL:N, STM:N, osaamiskeskusten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin edustajista. Myös osahankkeilla oli omat ohjausryhmänsä.

Hankkeen omat sivut (kasperihanke.fi) on suljettu, mutta Pikassoksen sivuilla olevasta Kasperin aineistokansiosta löydät sekä hankkeen ensimmäisen että toisen toimintakauden tärkeimmät dokumentit, tuotokset ja loppuraportit.

Lisätietoja:

Seija Junno
gsm. 050 599 6415  
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anni Kuhalainen
gsm. 050 357 4432
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.