Sosiaalisiamies seuraa vuosittaisella selvityksellään sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista. Selvityksen havaintoihin ja johtopäätöksiin voi tutustua lataamalla dokumentin tästä linkistä.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LAPE).

Hankkeen johtoa ja projektiryhmän jäseniä lähtee maakuntiin tapaamaan kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden edustajia. Tavoitteena on esitellä Lape-hanketta ja sen toimeenpanoa, kuulla alueiden näkemyksiä sekä innostaa alueita lähtemään mukaan kehittämistyöhön.

Kierroksen päivämäärät ja paikkakunnat ovat varmistuneet: Lue lisää STM:n sivuilta

Lue lisää: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rahoitushaku-iakkaiden-ja-omaishoidon-karkihankkeen-kokeiluihin-kaynnistyy

STM:n uutiskirjeen 4/2016 mukaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelman päälinjat on hyväksytty osana hallituksen uutta toimintasuunnitelmaa. Täsmentyneessä muutosohjelmassa on otettu huomioon tammikuun kick off -tilaisuuden evästykset, eri toimijoiden kommentit sekä Otakantaa.fi-palvelussa kerätty palaute. Voit tutustua uuteen hankesuunnitelmaan tästä linkistä.