Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on valmistunut. Selvityksessä pureudutaan erityisesti lastensuojelun edunvalvontaan, sijoitetun lapsen itsenäistymisvarojen kerryttämiseen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin ilmiöihin. Lisäksi tarkemmin arvioidaan vanhuspalveluissa käytössä olevien tietojärjestelmien vaikutuksia sosiaalihuollon ammattilaisten työhön ja kirjaamiseen.  Selvitys nostaa esiin myös toistuvia, asiakkaiden oikeusturvaa heikentäviä puutteita asiakkaan hallintoasian prosessin hallinnassa, lomakkeissa ja ns. fraasi- eli valmisteksteissä.