Pikassoksen harjoittelija Tuomas Waldén on koostanut sosiaalialaa koskevat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opinnäytteet substanssikohtaisesti (lapsia koskeva sosiaalityö, aikuissosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö, vammaistyö ja muut sosiaalialaa koskevat) vuosilta 2020-2021. Tiedostossa mukana myös aiempien vuosien opinnäytteet.

Tässä suora linkki tiedostoon: https://pikassos.fi/aineistot/download/183-julkaisut/1396-opinnaeytteet-2014-2021

Ja Tampere Praksis -sivuille: https://pikassos.fi/kehittamistoiminta-3/verkostotyo/praksis