Pikassos oli työelämäkumppanina Satakunnan ammattikorkeakoulun geronomi Mia Hemmingin opinnäytetyöhön ”Päivittäisen kirjaamisen oikeudellinen perusta kunnallisessa kotipalvelussa vuodesta 1966 vuoteen 2021”. Työssä selvitettiin, millä oikeuslähteillä päivittäistä kirjaamista on säädetty ja ohjattu sekä minkälaisin säädöksin ja ohjein. Työllä haluttiin tuoda tietoa kotipalvelun / kotihoidon toimijoille heidän työnsä tueksi ja osaamisensa vahvistamiseksi. Työllä pyrittiin tarjoamaan oleellista perustietoa kirjaamisen oikeudellisesta perustasta sekä sen kehityksestä, mikä syventää niin ymmärrystä kirjaamisen merkityksestä kuin alaa koskevan lainsäädännön tuntemista.

Tutustu työhön tarkemmin tästä.

Mia tulee esittelemään työtään Pikassoksen ajankohtaiskatsaukseen 28.1. kello 9.00-9.30.
Tervetuloa kuulolle, osallistumistiedot edellä.