Sosiaaliasiamies seuraa vuosittaisella selvityksellään sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista. Vuoden 2020 selvityksen havaintoihin ja johtopäätöksiin voi tutustua dokumenttiin tästä. Lisätietoja tarvittaessa antaa Pikassoksen sosiaaliasiamies Satu Loippo.