Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto saivat rahoituksen Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla -tutkimushankkeelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin sosiaalihuollon tutkimukselle. Tutkimusrahoituksessa painotettiin hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät käytännön työn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksissa tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiseen tietoon ja ymmärrykseen pohjautuen tehdään tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä, kun arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojeluun. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten arviot lapsen tilanteesta ja palvelujen tarpeesta lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Vastauksia etsitään kysymyksiin miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Tärkeitä näkökulmia ovat lapsen hyvinvointi ja osallisuus.

Tutkimuksessa ovat mukana neljän yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto.

Lue laajempi uutinen Soccan verkkosivuilta.