Sosiaali- ja terveysministeriön myönteinen valtionavustuspäätös MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hankkeelle saatiin lokakuun alkupuolella. Rahoituspäätöksen mukaisesti hankeaika on 1.8.2020 – 31.12.2022, hanke käynnistyy nyt marraskuussa. MONNI-hankkeen hallinnoijana toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Osatoteuttajina ovat myös Tampereen kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella SONet BOTNIA. Hankkeessa ovat mukana yhteistoiminta-alueen maakuntien kaikki kunnat,  tai sosiaalipalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueet/ kuntayhtymät. Hankealueella on yhteensä 168 214 lasta.

MONNI-hankkeelle haettiin ja saatiin STMöstä valtionavustusta 921 600 € (80 %), alueen omarahoitusosuus on 230 400 € (20 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on siten 1 152 000€. Omarahoitusosuudella hankkeeseen osallistuvat myös KHSHP/ nuorisopsykiatria ja PSHP. Hankkeen toimijaverkostossa systemaattista yhteistoimintaa kehittävät lastensuojelun ohessa lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistystoimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut, järjestöt, asiakkaat itse/kokemusasiantuntijat. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat myös Tampereen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut sekä Pesäpuu ry. MONNI-hankkeen projektipäällikkönä Pikassoksessa on aloittanut YTM Kristiina Ruuskanen. Pirkanmaan lastensuojelun koordinaattorina aloittaa YTM Laura Nila ja Kanta-Hämeen lastensuojelun koordinaattorina YTM Eija Luodes joulukuun alussa. MONNI-hankehenkilöstöä sijoittuu myös Tampereen kaupungille sekä SONet BOTNIAan.

MONNIn ”sisarhankkeena” on käynnistymässä Länsi-Suomen alueella Tuki oikeasta paikasta (TOP) – Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022. TOP-hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. TOP-hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla. TOP-hankkeessa Satakunnan alueen lastensuojelun erityisasiantuntijana on Pikassoksessa aloittanut YTM Petra Ahonen.

Intoa ja iloa lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen MONNI- ja TOP-hankkeiden tiimeille!