Nyt on aika poimia PRO SOS -aikuissosiaalityön kehittämishankkeen SYYSSATO talteen! PRO SOS -hanke päättyi heinäkuun lopussa. Kokosimme valtakunnallisesti tuotokset ja materiaalit www.prosos.fi -sivuille. Sivusto rakennettiin hankkeen pääteemojen mukaisesti: 1) Maakunnallistuva aikuissosiaalityö, 2) Kela-kunta -yhteistyö, 3) Palvelutarpeen arviointi, 4) Taloussosiaalityö, 5) Uudenlainen sosiaalityö, 6) Pelillisyys ja leikillisyys, 7) Yhteiskehittäminen, 8) Sosiaalinen raportointi ja tietoperusta.

Materiaalit on koottu palvelemaan aikuissosiaalityön käytännönläheistä kehittämistä. Toivomme, että tutustutte sivuihin yhdessä tiiminne kanssa ja pohditte, miten voisitte omassa työssänne hyödyntää näitä tuotoksia. Sivustolta löytyy aikuissosiaalityön kehittämiseen liittyvää materiaalia aina lyhyistä YouTube - ja piirrosvideoista ihan kokonaisiin julkaisuihin. Teemojen yhteyteen on myös linkitetty aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä.

Pikassos -alueen aikuissosiaalityön ammattilaiset olivat vahvasti mukana Avauksia taloussosiaalityöstä -julkaisun sekä taloussosiaalityön materiaalipankin työstämisessä. Siitä erityiskiitos taloussosiaalityön verkoston toimijoille! Kannattaa tutustua myös seuraaviin julkaisuihin: Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin ja Yhteiskehittäminen aikuissosiaalityössä. Mikäli haluat hieman revitellä, niin käy tutustumassa pelillisyys ja leikillisyys aikuissosiaalityössä osion virikkeelliseen tarjontaan. Tuotokset ovat syntynet yhteisesti tekemällä ja näistä yhteiskehittämisen muodoista löytyy myös oma teemapallukka. Hyvänä esimerkkinä yhdessä tekemisestä on Kelan toimijoiden kanssa yhteistuumin laadittu huolen tunnistamisen -työkalu. Kela - kunta -yhteistoimintamallin prezi -esitys voi esimerkiksi toimia perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille.

Maakunnallistuva aikuissosiaalityön verkosto on puolestaan laatinut yhteistyökumppaneille suunnatun aikuissosiaalityön esitteen, jonka tarkoituksena on valottaa aikuissosiaalityön kokonaisuutta muille toimijoille. Uudenlaista sosiaalityötä osio tarjoaa ideoita ja toimintamalleja sosiaalisen kuntoutukseen ja jalkautuvaan sosiaalityöhön. Sieltä löytyy myös kooste toimivista käytännöistä Pikassos -alueella. Kooste perustuu haastatteluaineistoon alueen hankekunnissa. Haastatteluihin osallistui työntekijöitä, esimiehiä ja asiakkaita. Aikuissosiaalityön tietoperustaan ja sosiaalisen raportoinnin osiosta löytyy avauksia näihin teemoihin liittyen. Aikuissosiaalityön teesit kuvastavat sitä, mitä kohti haluamme aikuissosiaalityötä tulevaisuudessa kehittää.