Aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityön kehittämistä Satakunnassa

Satakunnassa on ryhdytty parantamaan yhteistyötä sosiaalityön erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien niin kutsutun yleisen sosiaalityön välillä. Työn alla tällä kertaa on aikuissosiaalityön näkökulma. Miten sosiaalityön erilaisilla orientaatioilla ja toimintakentillä mahdollistetaan paras mahdollinen tuki asiakkaalle silloin kun asiakkuuteen liittyy joko psyykkisen tai somaattisen terveydentilan haasteet. Asiakkaan polulla voi olla useita siirtymiä palvelujen toteuttajien välillä mutta huoli, hätä ja sosiaalityön tarve ovat asiakkaalle usein kokonaisvaltainen kokemus. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevääna aikana asian tiimoilta. Tarkempaa tarkastelua vaativia kohtia on löytynyt ja työ jatkuu syksyllä. Tulimme kuitenkin lopputulokseen, että erilaisista toimintaympäristöistä ja "kotipesistä" huolimatta sosiaalityöllä on aina enemmän yhteistä kuin näistä taustaoista johtuvia eroja.