"Viime hallituskauden kärkihankkeista lapsi- ja perhepalvelujen LAPE-hankkeessa ehdotettiin, että yhteistyöalueille (5) perustettaisiin verkostoperiaatteella toimivia osaamis- ja tukikeskuksia.Työ jatkuu valtakunnallisen OT-työryhmän ehdottamien linjausten mukaisesti, mutta edellyttää tuekseen alueellisia ja valtakunnallisia resursseja – koko maassa." Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea tämän linkin kautta.