Pikassoksen tietoassistentti Pirkko Jokinen on päivittänyt koosteen, joka sisältää sosiaalialan kannalta keskeisiä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteitä. Julkaisut on jaoteltu viiteen substanssikohtaiseen taulukkoon: 1) Lapsia koskeva sosiaalityö, 2) aikuissosiaalityö, 3) gerontologinen sosiaalityö, 4) vammaispalvelut ja 5) muut sosiaalialan opinnäytteet. Kooste laaditaan vuosittain osana Tampere Praksis -toimintaa. Voit ladata julkaisun tästä