Sosiaaliasiamiehen selvityksessä arvioidaan muun ohella ikäihmisiin tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa kohdistettavia rajoitustoimia, lastensuojelun ja kotipalveluiden resursseja sekä sosiaalihuollon ostopalveluyksiköihin liittyen tietosuojaa ja rekisterinpitoa. Selvityksessä vertaillaan myös alle 18-vuotiaiden vammaisten ja sairaiden lasten hoitoon tarkoitettua omaishoidon tukea eri sopimuskunnissa. Pikassoksen sosiaaliasiamies toimii koko Kanta-Hämeen ja Pirkanmaalta Akaan ja Urjalan asiamiehenä. Pääset uusimpaan selvitykseen tästä linkistä. Sosiaaliasiamiehen selvityksiä aiemmilta vuosilta löydät täältä.