Kansa-koulu -hanke jatkaa kirjaamisvalmentajien valmennuksia Pikassoksen alueella. Tähän mennessä on valmennettu yli 100 kirjaamivalmentajaa kolmen maakunnan alueella. Keväällä alkaneessa toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat asumispalveluihin, kotihoitoon, päivätoimintaan, erityishuoltopiireihin, päihdehuollon yksiköihin ja laajemmin yksityisiin palveluntuottajaorganisaatioihin. Ilmoittautuminen syksyn valmennuksiin on jo päättynyt ja aikataulut voit tarkistaa kansa-koulu -hankkeen sivuilta. Aluekoordinaattorina toiminut Matti Karvonen siirtyy 1.9. OmaHämeen palvelukseen ja Matin töitä Pikassoksella jatkaa suunnittelija Anni Kuhalainen.