Vuosi sitten Pikassoksessa laadittuun koosteeseen on nyt lisätty vuonna 2016 Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa valmistuneet, sosiaalialaa koskevat opinnäytteet. Substanssikohtaisista taulukoista löytyvät suorat linkit sähköisiin julkaisuihin. Voit ladata uuden version tästä.

Koosteen toivotaan helpottavan ja lisäävän opinnäytetöiden hyödyntämistä mm. sosiaalialan asiakastyön, johtamisen ja palvelusuunnittelun tukena. Lämpimät kiitokset opinnäytteiden tekijöille ja ohjaajille sekä muille tutkimusprosesseihin osallistuneille. Sosiaalialan tietovaranto on jälleen karttunut kiitettävästi!