Sosiaalialan osaamiskeskukset järjestivät syksyn aikana oppimisverkostotilaisuuksia, joissa esiteltiin lasten ja lapsiperhepalveluiden kehittämistyön tuloksia ja kartoitettiin tulevia haasteita osana kansallista Lape-muutosohjelmaa. Pikassoksen tilaisuus järjestettiin Pirkanmaan lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen työrukkaskokouksen yhteydessä. Sosiaalialan osaamiskeskus Socca on koonnut tilaisuuksissa työstettyjä ja esiteltyjä materiaaleja. Ne löytävät tämän linkin takaa.