Pikassoksessa on tehty Pirkanmaalla toimivista sosiaalialan asiantuntijoista kooste, joka sisältää erityisasiantuntijoiden tiiviit osaamisaluekuvaukset ja yhteystiedot. Koostetta on mahdollista hyödyntää mm. koulutustilaisuuksia valmisteltaessa ja järjestettäessä sekä kartoitettaessa, keitä Pirkanmaalla toimivia sosiaalialan asiantuntijoita voidaan kutsua mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toivomme, että kooste helpottaa ja lisää sosiaalialan asiantuntemuksen monipuolista käyttöä sekä avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välille. Pääset asiantuntijakoosteeseen suoraan tästä linkistä.