Väli-Suomen alueella vuosina 2013-2015 toiminut Kaste-hanke SOS II päättyi lokakuussa. Hankkeen keskiössä oli erityisesti asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen omissa palveluprosesseissaan ja palveluiden kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kannustettiin ammattilaisia kehittämistyöhön, oman työn tutkimiseen ja aikuissosiaalityön ajankohtaisten ilmiöiden esiin tuomiseen. Hankkeen kotisivut ovat käytössä helmikuuhun saakka. Lisäksi SOS II -hankkeen tuotoksia on nähtävillä Innokylässä ja hankkeen julkaisemassa Ideakirjassa.