Ikäkaste – Äldre-kaste -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportit ovat valmistuneet. Lisätietoa hankkeesta löydät Ikäkasteen www-sivuilta ja loppuraportit löytyvät hankesivuston tietopankista.