Väli-Suomen alueen järjestöille pidetään työkokous, jossa vaihdetaan tietoa Kaste-hankkeiden ja järjestöjen kesken sekä kuullaan järjestöjen ääntä uuden alueellisen kehittämissuunnitelman valmisteluun. Pikassos järjestää yhteistyössä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n (STKL) kanssa järjestöille ja kunnille kaksi yhteistä työpajaa KASTE-tilaisuuden yhteydessä. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on kartoittaa 1. lastensuojelun ja 2. vammaispalvelujen osalta kehittämistarpeita ja –ideoita.

Tilaisuuden ohjelma