ProSOS 300dpi CMYK  ESR Vipuvoimaa samassa kuvassa 2

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.12.2018. Rahoitus on kokonaisuudessaan 2,4 miljoonaa euroa, josta Pikassoksen alueen osahankkeen osuus on 215 000€. Hankekokonaisuutta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu/sosiaalialan osaamiskeskus SONetBotnia ja hankekokonaisuudelle nimetään ohjausryhmä.

Osahankkeet on organisoitu seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen alueelle ja kuntia on mukana 95. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Kuntaliitto, Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Pikassoksen alueen osatoteutuksessa on mukana 17 kuntaa: Pirkanmaalta Tampere, Orivesi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen Parkano, Kihniö, Sastamala, Punkalaidun Kangasala ja Pälkäne. Satakunnasta mukana on Huittinen ja Kanta-Hämeestä Riihimäki

Hankekokonaisuuden osatavoitteet on määritelty seuraavasti:

  1. Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta ja perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. 
  2. Edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisyydestä kohti vahvaa asiakkaan osallisuutta ja yhteistä työskentelyä.
  3. Vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä
    sosiaalityössä.
  4. Luodaan hyvät toimintamallit jatkuvan asiakaspalautteen arvioinnille.

Pikassoksen osahankkeen tavoitteet ovat: 

Tavoite 1. Ihmisten viimesijainen toimeentuloturva on varmistettu, kun Kelan, sosiaaliviranomaisten ja sosiaalialan palvelutarjoajien välillä on selkeät alueelliset yhteistyörakenteet

Tavoite 2. Uudistetaan sosiaalityön toteutusmuotoja, joita hyödyntäen taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat asiakkaat voivat nykyistä useammin päästä asettamiinsa tavoitteisiin.

Tavoite3. Vakiinnutetaan sosiaalityön asiakkaiden, sosiaaliviranomaisten edustajien ja sosiaalipalvelun tuottajien yhteiskehittäjyys osaksi asiakastyötä ja kehittämistoimintaa.

Kela-kunta yhteistoimintamallia on työstetty yhdessä kuntien ja Kelan työntekijöiden, Kuntaliiton ja hankkeen toimijoiden kesken. Mallissa kuvataan perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palveluprosessi ja siinä esiin nousseita kehittämiskohteita. Pirkanmaalla näitä kehittämiskohteita työstetään pilotteina eteenpäin toteuttamalla mm. vuorovaikutteisia teematapaamisia yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. Mallin on tarkoitus valmistua tammikuussa 2018.

Sosiaalityön työmuotojen uudistamista toteutetaan tarjoamalla kuntien työntekijöille tukea kehittämiseen. Työskentely käynnistettiin hankekuntien edustajista koottujen pilottitiimien muodostamisella. Pilottitiimien työskentelyn pohjalta suunniteltiin kaksi työpajasarjaa tukemaan kuntien omaa kehittämistyötä.Teemat ovat olleet 1) ryhmämuotoisen sosiaalityön ja matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen sekä 2) moniammatillisen asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Työpajatyöskentelyyn on osallistunut hankekuntien henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita.

Hankkeessa on käynnistetty myös taloussosiaalityön kehittäminen. Tähän liittyen on järjestetty teematyöpajakokonaisuus sekä koottu kehittämisen tueksi taloussosiaalityön työryhmä. Se on määritellyt keskeisiksi työskentelyn tavoitteiksi 1) taloussosiaalityön materiaalipankin kokoamisen, 2) osaamisen vahvistamisen ja 3) verkoston luomisen sekä 4) yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamisen.

Yhteiskehittäminen tarkoittaa osahankkeessa kuntien välisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen tukemista sekä työntekijä- ja asiakasnäkökulmien esiin nostamista työpajatyöskentelyn kautta. Hanke edistää myös maakunnallisen sosiaalityön rakentumista olemalla mukana Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä.

Pikassoksen osahankkeessa toimii hankekoordinaattorina Sirpa Karjalainen ja hanketyöntekijänä (20%) Heli Niemi. Lisäksi Pikassoksen muita henkilöresursseja on suunnattu mm. asiakasosallisuuden kehittämiseen. Sähköpostiosoitteet Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.