Tampere Praksis -verkostotoiminnalla tarkoitetaan vuorovaikutteista ja vastavuoroista oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristöä eri toimijoiden kesken. Toiminnalla edistetään sosiaalialan ja sosiaalityön opetuksen, tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Toimintaa toteutetaan Tampereen kaupungin sosiaaliasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman (kandidaattiohjelma ja maisteriopinnot sekä lisensiaatti- ja tohtoriopinnot), Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan (AMK- ja ylempi AMK-koulutus) ja Pikassoksen yhteistyönä.  

Kehittämistyötä ohjaa ja suunnittelee ohjausryhmä sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä (OTU). Tampereen kaupungin aikuisten sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kokoontuvat kehittämistyötä tukevat Praksis-tiimit ja tutkimusyhteistyötä edistävät Praksis-kahvilat.

Työskentelyä ohjaavat keskeisesti oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden väliset vuosikellot, jotka on saatu yhtenäistettyä alkuvuodesta. Tutkimustoimintaa on vahvistettu laatimalla yhteinen aineistonkeruusuunnitelma sekä kooste valmistuneista sosiaalialaa koskevista opinnäytteistä vuosilta 2014-2016.

Praksis-tiimit

Praksistiimin ydintoimintoihin kuuluu käydä keskustelua osallistuvien organisaatioiden vuosikellojen mukaisista toiminnoista, tehdä vuosikellojen pohjalta suunnitelmia, ideointia ja yhteistyön sopimuksia. Kokouksissa arvioidaan säännöllisesti vuosikellon mukaisia toimia ja tehdään uusia avauksia, mikäli tarpeen. Tiimissä käydään läpi kaupungilta koottuja tutkimusteemoja, keskustellaan tarvittaessa käynnissä olevasta kehittämistyöstä ja suunnitellaan erilaisia yhteistyön muotoja. Praksistiimin kokoukset ovat avoimia myös opiskelijoille ja heidän tutkimusteemojaan ja suunnitelmiaan on mahdollista kommentoida Praksistiimissä.

Praksis-kahvilat

Praksis-kahvilat ovat osa Tampereen kaupungin ja oppilaitosten välistä tutkimusyhteistyötä, jossa tavoitteena on tutkitun tiedon palauttaminen käytännön tasolle. Tutkimuksen tekoon ja aineistonkeruuseen osallistuvat työntekijät saavat Praksis-kahviloissa tietoa tutkimustuloksista ja pääsevät keskustelemaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.

 

Työskentelyä ohjaavat keskeisesti oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden väliset vuosikellot, jotka on saatu yhtenäistettyä alkuvuodesta. Tutkimustoimintaa on vahvistettu laatimalla yhteinen aineistonkeruusuunnitelma sekä kooste valmistuneista sosiaalialaa koskevista opinnäytteistä vuosilta 2014-2016.  Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE