Kanta-Hämeen Lape-hankkeen sote-indikaattorityöstä on julkaistu Power Point -tiedosto, jossa esitellään kehittämisprosessia ja tuotoksia. Julkaisu päivitetään syksyllä 2018, kun vuotta 2017 koskevat suhdeluvut on laskettu ja vertailut on tehty. Voit ladata diat tästä

Pikassos yhteistyössä LAPE-rahoitteisen Satakunnan tulevaisuus lapsissa SATULA-hankkeen sekä Satakunnan maakunnallisen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden verkoston kanssa järjestävät kaikille kiinnostuneille avoimen Ajankohtaisfoorumin Porissa 22.3.2018 teemalla ’Vanhemmuutta vahvistaen ja tukien’. Tilaisuudessa ovat alustajina muun muassa erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä THLstä sekä opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta. Kutsu, ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy tästä. Lisätietoja tilaisuudesta antaa erityissuunnittelija Seija Junno, sähköposti seija.junno(at)pikassos.fi. Tervetuloa!

Pikassos yhteistyössä LAPE-rahoitteisen Pirkanmaan PIPPURI-hankkeen sekä THLn kanssa järjestää Monialainen palvelutarpeen arviointi -yhteiskehittämispäivän Tampereella 2.2.2018. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma löytyvät tästä linkistä. Tilaisuutta voi seurata myös Webcastingin kautta, Webcasting-linkki: http://videonet.fi/web/thl/20180202/

Pikassos järjestää yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa kuntien sosiaalipalveluiden työntekijöille suunnatun infotilaisuuden Ketjulähetti-toiminnasta 21.3.2018 klo 9.00 - 11.00 Tampereella, Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditoriossa. 

Ketjulähettitoiminta on perusterveydenhuollon yksikön koordinoima yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto, jota on toteutettu sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon välillä. Toiminta perustuu ketjulähettijaksoon, joka on on viikon mittainen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Toiminnan tavoitteena on lisätä eri toimintayksiköiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa työntekijöiden osaamista. Myös Pirkanmaan kuntien sosiaalipalveluiden työntekijöillä on mahdollisuus osallistua tähän toimintaan. Lisätietoa tästä linkistä.

Ilmoittautuminen infotilaisuuteen tästä linkistä. Mikäli haluat toiminnasta lisätietoa, otathan yhteyttä Heli Niemeen.  

Sosiaalityön klubi kokoontuu torstaina 8.3.2018 klo 13:00-15:30 Tampereen pääkirjastotalo Metsoon, Pihlaja-saliin. Alustajana on professori Kirsi JuhilaTampereen yliopistosta ja teemana vastuut ja vastuullistaminen kuntouttavassa aikuissosiaalityössä. Alustuksessa tarkastellaan eri näkökulmista vastuun ja vastuullistamisen kysymyksiä kuntouttavassa aikuissosiaalityössä. Aihetta lähestytään sekä hyvinvointivaltion politiikkatason että sosiaalityön asiakasvuorovaikutuksen tason kysymyksenä empiirisiä esimerkkejä hyödyntäen.

Ilmoittautuminen on tärkeää kahvitarjoilun ja tilan riittävyyden takaamiseksi. Varaamaamme Pihlaja-saliin mahtuu 40 henkilöä. Ilmoittauduthan perjantaihin 2.3.2018 mennessä webropol-lomakkeella  Jos osallistumisellesi tulee este, ilmoitathan tästä viipymättä anni.kuhalainen(at)pikassos.fi.